1. Budovanie dlhodobého vzťahu smerom ku klientom a partnerom na zmluvnom základe.
  2. Neustále sledovanie a vyvíjanie nových trendov a postupov pre zlepšovanie oblasti logistiky a upratovania.
  3. Využívanie znalosti o zákazníkovi vo viacerých úzko súvisiacich oblastiach aktivít spoločnosti.
  4. Súbežné podporné spojenie našich vedomostí v oblasti zásobovania a upratovania so znalosťami, merateľnými skúsenosťami a trvalým zvyšovaním úrovne firemnej kultúry predovšetkým vo vzťahu k zákazníkovi.
  5. Pravidelné a efektívne komunikovanie s klientmi, zamestnancami, partnermi a širokou verejnosťou.
  6. Neustále vzdelávanie a odborný rast členov kolektívu.
  7. Priebežné zvyšovanie motivácie zamestnancov.
  8. Nepretržité zvyšovanie firemnej kultúry.